REKOLEKCJE PARAFIALNE I SZKOLNE ( jubileusz 100-lecia kościoła parafialnego)

„Św. Józefie Opiekunie Kościoła Świętego Prowadź Nas”

REKOLEKCJE PARAFIALNE I SZKOLNE

( jubileusz 100-lecia kościoła parafialnego)

Rekolekcje parafialne prowadzi ks. prof. dr hab. Marek Kluz

Rekolekcje szkolne prowadzą 

Ojcowie ze Zgromadzenia Synów Najświętszej Maryi Niepokalanej z Brzozówki

O. Rajmund i O. Janusz

PIĄTEK 15.03.2019 r.

730 Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną w Luszowicach

830 Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla dzieci w Lipinach

1000 Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla dzieci w Luszowicach

1130  Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla gimnazjalistów i klasy VII i VIII w Luszowicach

1630 Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną w Lipinach a następnie Droga Krzyżowa

1700 Droga Krzyżowa; 1730 Droga św. Józefa

1800 Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną w Luszowicach

19:30 Droga Krzyżowa z nauką dla młodzieży i wszystkich chętnych

SOBOTA 16.03.2019 r.

1000 Msza Święta z nauką rekolekcyjną

Spowiedź 11:00 do 12:00

1500 – 1600 spowiedź w Lipinach

1600 Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną w Lipinach

1500  – 1800 spowiedź w Luszowicach (przerwa od 16:00-17:00)             

1800 Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną w Luszowicach

1900 Nauka stanowa dla małżonków

NIEDZIELA 17.03.2019r.

Msze Święte o godzinie: 700, 830 i 1100. O godzinie 1600 Gorzkie Żale, a zaraz po nich Msza Święta z kazaniem. W Lipinach: 1400 Gorzkie Żale, a zaraz po nich Msza Święta z kazaniem.           

PONIEDZIAŁEK 18.03.2018 r.

730 Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną w Luszowicach –zakończenie rekolekcji

830 Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla dzieci w Lipinach

1000 Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla dzieci w Luszowicach

1130  Nabożeństwo z nauką rekolekcyjną dla gimnazjalistów oraz klasy VII i VIII w Luszowicach

1630 Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną w Lipinach –zakończenie rekolekcji

1800 Msza Święta z nauką rekolekcyjną ogólną w Luszowicach –zakończenie rekolekcji

JUBILEUSZOWY ODPUST WTOREK 19.03.2019r.

730 Msza Święta z kazaniem

1000 Msza Święta z kazaniem - zakończenie rekolekcji dla dzieci z Lipin i Luszowic

1800 SUMA ODPUSTOWA przewodniczy abp Adam Szal metropolita przemyski

 

 

Zapraszamy do zyskania odpustu w naszej 100-letniej światyni.

Przeżywamy jubileusz 100-lecia KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO pod hasłem: Św. Józefie Opiekunie Kościoła Świętego Prowadź Nas. Na czas jubileuszu (do 3.09.20019r.)  „PENITENCJARIA APOSTOLSKA, z polecenia Ojca Świętego Franciszka, łaskawie udziela Odpustu Zupełnego, pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego), spełnionymi według przepisów prawa przez wiernych, szczerze żałujących za grzechy, jeśli nawiedzą jako pielgrzymi kościół parafialny pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, i w nim będą uczestniczyli w uroczystościach jubileuszowych, o których jest mowa w załączonej prośbie, lub przez odpowiedni okres czasu  oddadzą się pobożnym rozważaniom, które powinny być zakończone Modlitwą Pańską, Wyznaniem wiary, i wezwaniami do Świętej Rodziny Jezusa Maryi i Józefa.

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Odpust zupełny jest szczególnym darem łaski Bożej, dzięki któremu wierny będący w stanie łaski uświęcającej w sakramentalnej spowiedzi może uzyskać również darowanie kar czyśćcowych. Nie można uzyskać odpustu nie będąc w stanie łaski uświęcającej. Tylko ten jest zdolny do uzyskania odpustu, kto został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności(kan. 996 § 1). Aby zaś wierny zdolny do uzyskania odpustów rzeczywiście je uzyskał powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy sposób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia (kan. 996 § 2). Nadto wierny powinien wzbudzić sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, również powszedniego (a więc także od nałogu). Odpust zupełny można zyskać tylko jeden raz dziennie, albo dla samego siebie albo dla jednej z dusz cierpiących w czyśćcu. Do otrzymania odpustu jednak wymagane jest nadto spełnienie trzech następujących, tzw. zwykłych warunków: 1) wyznać grzechy, przystępując do sakramentalnej spowiedzi; 2) przyjąć sakramentalną Komunię świętą; 3) pomodlić się według intencji Ojca świętego. 4)W naszej świątyni mamy jeszcze odmówić modlitwę „Ojcze Nasz…”; „Wierze w Boga…” oraz wezwania: Jezu Chryste zmiłuj się nad nami; Maryjo Matko Boża módl się za nami; św. Józefie módl się za nami;

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach 14.03 -18.03.2019r. Rekolekcje poprowadzi ks. prof. dr hab. Marek Kluz. Natomiast rekolekcje szkolne poprowadzą Ojcowie ze Zgromadzenia Synów Najświętszej Maryi Niepokalanej z Brzozówki. Uroczystość odpustowa -jubileuszowa w naszej parafii przypada we wtorek 19.03.2019r. Suma odpustowa o godz. 18:00 pod przewodnictwem metropolity przemyskiego Abp Adama Szala. Prosimy o zaplanowanie tego dnia i zaproszenie gości na ten szczególny odpust w 100-lecie świątyni;

 

Bardzo serdecznie zapraszam Was Drodzy Parafianie, Rodacy i Pielgrzymi do korzystania z łaski odpustu;

Za kolędę dziękujemy!!!

        Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za życzliwe i otwarte przyjmowanie nas w swoich domach. Wasze Rodziny i Wasze domy ogarniamy modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem prosząc Boga, aby Was strzegł i ochraniał od wszelkiego zła i niebezpieczeństwa oraz aby Jego dary i łaski spłynęły na Was w obfitości.  Dziękujemy za złożone ofiary, które w części przeznaczymy na Wyższe Seminarium Duchowne, zakony kontemplacyjne, Dom Księży Emerytów oraz na potrzeby parafii.

Porządek kolędy: 2018/19 r.

Razem z Wami pragniemy się modlić i przynosić Wam dar Bożego błogosławieństwa.

Zastrzegamy możliwość zmian z przyczyn od nas niezależnych.!!!

Bardzo prosimy o przyjazd po księży.

27.12.2018r. Czwartek- Lipiny- od godziny 8:30; Jeden ksiądz od Pana Stanisława Czerwińskiego  drugi od Pana Pawła Jeża;

28.12.2018r. Piątek – Lipiny- od 8:30; Jeden Ksiądz od Pana Mirosława Jeża  drugi od Pana Krzysztofa Mikos;

29.12.2018r. Sobota – Lipiny- od 8:30; Jeden Ksiądz  od Państwa Pabianów na Zagrodach drugi od Pana Władysława Moździerz;

02.01.2019. Środa Smyków  od godz. 13:00 od P. Korus z ul. Długiej ul. Nowa drugi Ksiądz Smyków Lipowa od 14:15 od Piotra Żaby w kierunku Nowej;

03.01.2019r. Czwartek – od godz. 12:30 jeden ks. Pniaki od Państwa Głowaczów, drugi Smyków od 14:00 od skrzyżowania w ul. Długą (P. Świder) do Pana Szczepana Małka.

05.01.2019 Sobota tylko jeden ks. od 8:30 ul. Zachodnią  od Państwa Ciochoń, ul. Słoneczna, ul. Tarnowska od nr 33, dom nauczyciela, do początku ul. Tarnowskiej;

07.01.2019r. Poniedziałek - od godz. 13:00 jeden ks. ul. Dębowa od  Pani  Król, drugi od godz. 13:00 od P. Sławomira Chmury ul Dworską;

08.01.2019 Wtorek od godz. 13:30 ul. Dworska od P.  Kazimierza Dobosza  ul. Poprzeczna , ul. Starowiejska, drugi od 12:15 od Krzysztofa Zielińskiego w kierunku Poprzecznej;

9.01.2019 Środa  – od godz. 14:15 jeden ks. ul. Witosa od P. Wójcika Tomasza, drugi od  12:30 od P. Krystyny Świętek w kierunku P. Wójcika;

10.01.2019r. Czwartek od godz. 14:15 jeden ks. od Państwa Doboszów w ul. Leśną w kierunku Jagodowej, drugi od 12:30 od Państwa Minorczyków ul. Długa, ul. Krótka i ul. Jagodowa;

11.01.2019r. Piątek - od P. Żurawskich jeden ks. od 12:30 w kierunku Tarło drugi od godz. 14:15 ks. ul. Tarło od Państwa Laskowskich;

12.01.2019r. Sobota - od godz. 8:30 jeden Ksiądz od Pana Janusza Wróbel na Kątach , Kwiatowa, Lipowa drugi od Pana Andrzeja Żaby;

14.01.2019 Poniedziałek - od godz. 8:30 ul. Tarnowska jedna strona, jeden ks. od strony Lipin od Państwa Migaczów drugi od strony Kościoła  od  Państwa Wariasów;.

15.01.2019 Wtorek – od godz. 8:30  ul. Dąbrowskiej jeden ks. od P. Leżoń drugi od Pana Romana Mola  po obu stronach;

16.01.2019r. środa –  od godz. 8:30 jeden ks. ul. Witosa od P. Kurgana, ul. Nadbrzeżna

drugi od P. Józefa i Krystyny Majcher;

17.01.2019 czwartek ul Tarnowska od godz. 8:30  Plac św. Józefa 13 w kierunku kościoła drugi od godz. 8:30 od P. Kobos ul. Ks. Leśniaka, Plac św. Józefa

18.01.2019 Piątek – od godz. 8:30 jeden ks. ul. 600-lecia od P. Warias z Lipowej; od godz. 8:30 drugi ks.  ul. Mielecka od Państwa Zdarowskich;

19.01.2019r.Sobota – od godz. 8:30 jeden Ksiądz od Państwa Nytko na Jeziorkach Lipińskich, ul. Brzozowa, ul. Równoległa w stronę ulicy Jeziorańskiej do skrzyżowania na Smykowie w ul Jeziorańską;

21.01.2019r. Poniedziałek –  od godz. 8:30 jeden Ksiądz od P. Janusza Dobosz w kierunku kościoła drugi od P. Kuta;

Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! Zgadzasz się na wysyłanie cookies?

EU Cookie Directive Module Information