Bierzmowanie


Informujemy, że spotkania będą w I czwartek miesiąca - I gimnazjum, II czwartek –II gimnazjum,  III czwartek miesiąca –III gimnazjum)Obecność z rodzicami obowiązkowa. 


PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA

DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

I. Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania przebiega w dwóch etapach: przygotowanie dalsze, przygotowanie bliższe.

Przygotowanie dalsze obejmuje dwa pierwsze lata nauki w gimnazjum, zakończone egzaminem przed bierzmowaniem. Obejmuje ono treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych. Miejscem tego przygotowania jest szkoła. W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w trakcie nauki religii w szkole oraz w czasie spotkań grupowych przy parafii od I do III klasy. Przygotowanie do bierzmowania w ramach katechezy parafialnej powinno przebiegać według zatwierdzonego programu i opracowanych materiałów.

Przygotowanie bliższe obejmuje uczniów z klasy trzeciej. Obejmuje ono głównie formację religijno – moralną, ascetyczną, wprowadzenie do życia w Kościele. Miejscem przygotowania jest parafia zamieszkania kandydatów do bierzmowania. Przygotowanie to realizuje się w formie spotkań grupowych przy parafii oraz w comiesięcznych nabożeństwach formacyjnych.

II. Kryteria dopuszczenia do bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

- w deklaracji przyjęcia sakramentu,

- w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych

przy parafii,

- w spełnianiu praktyk religijnych: uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy św. ;

przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,

- w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,

- w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem

- w nienagannej postawie religijno – moralnej,

- w pozytywnie zdanym egzaminie.

             Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

                                          + Stanisław Salaterski

                                           Wikariusz Generalny

Tarnów, 16.03. 2015 r.

...

Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! Zgadzasz się na wysyłanie cookies?

EU Cookie Directive Module Information