Chrzest

Uroczysty chrzest w naszym kościele udzielamy w I  niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 11.00

oraz w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy o godz. 11.00,

również poza Mszą Św. w II sobotę miesiąca.

Uwaga: przy chrzcie dziecka w sobotę należy powiadomić Siostrę zakrystiankę i Pana Organistę.

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu)
 2. Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka, gdy ślub był w innej parafii (w przypadku małżeństwa nie sakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do zawarcia ślubu kościelnego - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego).
 3. Nazwiska i imiona rodziców chrzestnych oraz ich adres zamieszkania
 4. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Przy chrzcie pierwszego dziecka rodzice (obydwoje) uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej (prosimy zarezerwować 30 minut i najlepiej umówić się wcześnie do kancelarii)

Przypominamy, iż Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący czy osoby innej wiary,
 • osoby niepraktykujące,
 • żyjący na kontrakcie cywilnym lub bez żadnego ślubu,
 • nie bierzmowani i nie posiadający świadectwa z katechezy,
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

 

A. Rodzice dziecka, którzy zawarli sakrament małżeństwa

Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
 2. Odpis aktu małżeństwa,
 3. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

B. Rodzice dziecka (lub matka samotnie wychowująca dziecko), którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa ze względu na trwającą przeszkodę kanoniczną jednej ze stron, ustalają datę chrztu w kancelarii.

Do kancelarii parafialnej przychodzą przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
 2. Odpis aktu związku cywilnego z USC,
 3. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania,
 4. Podpisują oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka w obecności księdza w naszej kancelarii parafialnej (formularz otrzymują w kancelarii)

 

C. Rodzice dziecka, którzy nie zawarli sakramentu małżeństwa i nie ma przeszkód kanonicznych żadnej ze stron.

Ojciec i matka dziecka (razem) zgłaszają się do swojej parafii zamieszkania, aby:

Podpisać razem z chrzestnymi w obecności księdza w kancelarii parafii zamieszkania oświadczenie o katolickim wychowaniu dziecka (formularz otrzymują w kancelarii).

Po spełnieniu powyższych aktów ustalają datę chrztu i zgłaszają się do naszej kancelarii parafialnej przed datą chrztu, aby zapisać dziecko okazując:

 1. Pisemną zgodę z parafii zamieszkania na chrzest w naszej parafii,
 2. Kopię oświadczenia o katolickim wychowaniu dziecka (oryginał zostaje w ich parafii zamieszkania),
 3. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
 4. Zaświadczenia chrzestnych z ich parafii zamieszkania.

Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! Zgadzasz się na wysyłanie cookies?

EU Cookie Directive Module Information