Małżeństwo


SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

"Na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela!" (Mk 10,6-9)

 

A) Informacja dla Parafian

Narzeczeni - z których przynajmniej jedno rzeczywiście i aktualnie mieszka na terenie naszej parafii - na trzy miesiące przed zawarciem małżeństwa przedstawiają osobiście w kancelarii następujące dokumenty:

 1. Metryki chrztu do ślubu kościelnego (ważność: 6 miesięcy) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania
 2. Dowody osobiste
 3. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezach przedmałżeńskich (zalecamy do korzystania z katechez w Domach rekolecyjnych w Gródku nad Dunajcem, starym Sączu lub Ciężkowicach.»
 4. Ostatnie świadectwo z katechezy szkolnej
 5. Dokument z Urzędu Stanu Cywilnego:
   1. W przypadku ślubu konkordatowego jest to zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w 3 egzemplarzach
   2. Jeżeli ma to być tylko ślub kościelny - zaświadczenie o zawarciu kontraktu cywilnego (oryginał Odpisu Aktu Małżeństwa) z odpowiedniego USC.
 6. W przypadku wdowców - metryka śmierci współmałżonka.

Rozmowa duszpasterska z tymi Narzeczonymi odbywa się w dwóch etapach:

1.Spisanie protokołu przedślubnego oraz wystawienie zapowiedzi, inne ustalenia szczegółowe. Spisanie protokołu zajmuje ok. 1 godziny, dlatego należy umówić się (np. telefonicznie) na konkretny termin poza godzinami kancelarii.
2.Rozmowa duszpasterska na 2 tygodnie przed ślubem (gdy wszystkie dokumenty zostały złożone np. zapowiedzi, zaświadczenia o odbytym kursie przedmałżeńskim, inne brakujące w dniu spisywanie protokołu).

 

B) Narzeczeni spoza parafii

Zgłaszają się oni najpierw w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Od Księdza Proboszcza jednej z tych parafii mogą otrzymać dokument (Licencja / Litterae dimissoriae) upoważniający nasza parafię  do pobłogosławienia ich małżeństwa.

UWAGI:

 • Możliwa jest wcześniejsza rezerwacja daty i godziny ślubu, którą trzeba będzie potwierdzić w odpowiednim czasie.
 • Zgłoszenie za pośrednictwem różnych "Firm ślubnych" nie będą traktowane poważnie.
 • Nie gwarantujemy, iż ślub się odbędzie jeżeli minimum 2 tygodnie przed wyznaczoną datą do kancelarii nie zostanie dostarczony komplet wymaganych dokumentów (dotyczy to także Narzeczonych mieszkających poza granicami Polski).

Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! Zgadzasz się na wysyłanie cookies?

EU Cookie Directive Module Information