OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W kolejną Niedzielę synodalną jesteśmy zaproszeni do modlitwy za naszą parafię i nasze rodziny. Tę naszą modlitwę niech przenika refleksja nad znaczeniem wizyty duszpasterskiej i błogosławieństwa rodzin.
 2. Zapraszam na wspólne różańcowe nabożeństwa w Luszowicach w niedzielę o godz. 15.30, w ciągu tygodnia o godz. 17:30 (oprócz wtorku i soboty!) W środę, czwartek i piątek nie będzie Mszy św. porannych; W Lipinach we wtorek i sobotę różaniec o godzinie 16.30 po nabożeństwie Msza Święta. W piątek w Luszowicach, a w sobotę w Lipinach zakończenie nabożeństw różańcowych;
 3. Niektóre intencje zamawiane na październik będą przesunięte na późniejsze miesiące;
 4. Mimo zmiany czasu godziny nabożeństw w tym tygodniu bez zmian;
 5. W związku z obostrzeniami związanymi z bezpieczeństwem informujemy, że nasz kościół parafialny ma powierzchnię ok. 900 m2 a kaplica w Lipinach – ok. 270 m2. A zatem w kościele parafialnym może być maksymalnie 128 a w Lipinach 38 osób. Zapraszamy na Msze św. w tygodniu, przystąpmy do Komunii św. zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa: mianowicie musimy mieć zawsze założoną maseczkę, również w kościele i zachować odległość miedzy sobą. Przystępując do Komunii świętej powinniśmy odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. Prosimy, aby w pierwszej kolejności do Komunii św. podchodziły osoby przyjmujące „Komunię na rękę”.
 6. W niedzielę przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy Świętych 7:00,8:30, 11:00, (9:45 Lipiny) i o 16:00. Nie będzie w tym roku Mszy Świętej w kaplicy na cmentarzu, ani procesji  na cmentarzu!!! O godz. 15.30 w kościele, z zachowaniem limitów i zasad bezpieczeństwa, odbędzie się modlitwa różańcowa połączona z wypominkami za zmarłych.
 7. W przyszły poniedziałek, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu modlimy za zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. W naszym kościele Msze Święte: o 7:00,8:30, 11:00, (9:45 Lipiny) i 16:00. Składka na pokrycie kosztów związanych z wywozem śmieci na Pół godziny przed każda Mszą św. różaniec z wypominkami listopadowymi za zmarłych.
 8. W dzień Wszystkich Świętych będzie jak co roku kwesta do puszek na cmentarzu przy głównej bramie, przeznaczona na Seminarium Duchowne w Tarnowie. Natomiast w Dzień Zaduszny będziemy mogli wesprzeć Seminarium przy wyjściu z kościoła. Społeczność Seminaryjna modli się każdego dnia za wszystkich Dobroczyńców.
 9. W tym roku, zgodnie z dekretem wydanym przez Penitencjarię Apostolską, odpust zupełny za zmarłych można uzyskać, nie przez pierwsze 8 dni listopada, ale przez cały miesiąc. Odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach Ojca Św.(np. Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo). Możemy w ten sposób pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.
 10. W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 28 X – św. Szymon i Juda Tadeusz, apostołowie;
 11. Dziękujemy za troskę o czystość świątyni i Było wyznaczonych 10 rodzin sprzątało 10 rodzin, ofiarę złożyło 10 rodzin. Bardzo prosimy, aby o kościół, otoczenie oraz toalety zatroszczyli się: Poniedziałek godz. 7:45: Mędala Maria, Kocoł Urszula, Moździerz Małgorzata, Wątroba Paulina, Chrabąszcz Zofia; Sobota godz. 7:45: Grzebień Maria, Grzebień Paweł, Żurawska Wiesława, Żurawska Mirosława, Świerczek Małgorzata; Lipiny: Pikul Jerzy i Loraj Stanisław;
 12. Na półkach prasowych jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” w którym o mocy zaufania i „Niedzieli” w której o tym jak wygląda opieka duchowa podczas zarazy? Jest również „Mały Gość”. Zapraszamy do nabywania i lektury.
 13. Uprzejmie prosimy i apelujemy o uporządkowanie cmentarza oraz o segregację śmieci na cmentarzu. Dziękujemy za zabierania śmieci do domu (w domu płacimy za śmieci tyle samo bez względu na ilość, na cmentarzu jest inaczej).
 14. Na ołtarzach bocznych znajdują się kartki na wypominki: roczne i listopadowe. Przypominam, że na kartki z wypominkami rocznymi wpisujemy imiona i nazwiska najbliższych krewnych lub osób zmarłych w ostatnim czasie. Więcej osób można wpisać na wypominki listopadowe.

Przypominamy: W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ks. Biskup ponownie na terenie całej diecezji udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcał do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).

 1. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności Janina Białas. Jej pogrzeb będzie w poniedziałek o godz. 13.30 Różaniec, o 14.00 Msza św. Polećmy ją miłosierdziu Bożemu: Dobry Jezu…

 2. Apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski:

"Zbliża się dzień 1 listopada, a wraz z nim Uroczystość Wszystkich Świętych i jedna z piękniejszych polskich tradycji nawiedzania cmentarzy, pamięci i modlitwy za zmarłych. Miarą naszej kultury duchowej jest między innymi zdolność pamiętania o tych, którzy odeszli do wieczności. Dlatego, tego dnia miliony Polaków nawiedzają każdego roku groby swoich bliskich, dowodząc tego, że ludzka miłość nie kończy się razem ze śmiercią. W tym roku jednak znajdujemy się w nadzwyczajnej sytuacji pandemii i dużego wzrostu zakażeń koronawirusem. W trosce o życie i zdrowie naszych rodaków apeluję o rozłożenie nawiedzania grobów na dni poprzedzające 1 listopada oraz dni następujące po tej uroczystości. Apeluję również do osób starszych, aby w tym roku odłożyły nawiedzanie cmentarzy i zostały bezpiecznie w domach, wyrażając swoją pamięć poprzez wierną modlitwę. W związku z nałożonymi przez władze państwowe ograniczeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych, w wielu diecezjach w Polsce zostały ogłoszone dyspensy od obowiązku udziału we Mszach Świętych niedzielnych i święta nakazane. Można z nich skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych. W tej wyjątkowej sytuacji, zamiast modlitwy w kościołach i na cmentarzach, łączmy się duchowo ze wspólnotą wiernych poprzez modlitwę w domu oraz za pośrednictwem radia i telewizji. W tym trudnym czasie, otaczam wszystkich Polaków modlitwą, za wstawiennictwem świętych patronów naszej Ojczyzny".

                                                                                                                                       Abp Stanisław Gądecki

Bardzo proszę o modlitwę w intencji chorego ks. Prałata Bogdana !!!
Życzymy wszystkim parafianom i pielgrzymom dobrej niedzieli i błogosławionego  tygodnia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE         

 1. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na potrzeby misji. Dziś przeżywamy patronalne święto Służby Zdrowia z okazji wspomnienia Św. Łukasza Ewangelisty. Naszą modlitwą obejmujemy wszystkich, którzy pracują troszcząc się o nasze zdrowie i życie. W obecnym czasie jest to niekiedy praca z narażeniem własnego zdrowia i życia dlatego dziękujemy za to poświęcenie i prosimy Boga by Wam błogosławił.
 2. O terminie odprawienia intencji zamówionych na ostatni czas, a nie odprawionych ze względu na pobyt w szpitalu ks. Proboszcza – będziemy informować w najbliższym czasie. Niektóre intencje zamawiane na październik będą przesunięte na późniejsze miesiące.  
 3. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Zapraszam na wspólne różańcowe nabożeństwa w Luszowicach w niedzielę o godz. 15.30, w ciągu tygodnia o godz. 17:30 (oprócz wtorku i soboty!) W środę, czwartek i piątek nie będzie Mszy św. porannych; W Lipinach we wtorek i sobotę różaniec o godzinie 16.30 po nabożeństwie Msza Święta.
 4. W związku z obostrzeniami związanymi z bezpieczeństwem informujemy, że nasz kościół parafialny ma powierzchnię ok. 900 m2 a kaplica w Lipinach – ok. 270 m2. A zatem w kościele parafialnym może być maksymalnie 225 a w Lipinach 67 osób. Zapraszamy na Msze św. w tygodniu, przystąpmy do Komunii św. zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa: mianowicie musimy mieć zawsze założoną maseczkę, również w kościele i zachować odległość miedzy sobą. Przystępując do Komunii świętej powinniśmy odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego. Prosimy, aby w pierwszej kolejności do Komunii św. podchodziły osoby przyjmujące „Komunię na rękę”.
 5. We czwartek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej;
 6. Na ołtarzach bocznych znajdują się kartki na wypominki: roczne i listopadowe. Prosimy o wyraźne napisanie imienia i nazwiska w I przypadku (prosimy zaznaczyć godzinę i miejsce – Lipiny). Przypominam, że na kartki z wypominkami rocznymi wpisujemy imiona i nazwiska najbliższych krewnych lub osób zmarłych w ostatnim czasie. Więcej osób można wpisać na wypominki listopadowe.
 7. Uprzejmie proszę i apeluję o uporządkowanie cmentarza oraz o segregację śmieci na cmentarzu. Dziękuję za zabieranie śmieci do domu (w domu płacimy za śmieci tyle samo bez względu na ilość, na cmentarzu jest inaczej).  Dziękuję wszystkim, którzy dbają o czystość na cmentarzu i porządkują również zaniedbane  groby sąsiadów (jeśli mamy taką możliwość to proszę o powiadomienie rodzin o stanie grobu ich bliskich).
 8. Starostwo Powiatowe w Dąbrowie Tarnowskiej informuje mieszkańców gminy Radgoszcz, że w miejscowości Radgoszcz, Żdżary, Smyków, Małec będą prowadzone prace geodezyjne związane z aktualizacją ewidencji gruntów i budynków. Szczegóły na plakacie w gablocie.
 9. Dziękujemy za troskę o czystość świątyni i Było wyznaczonych 10 rodzin sprzątało 7 rodzin, ofiarę złożyło 8 rodzin. Bardzo prosimy, aby o kościół, otoczenie oraz toalety zatroszczyli się:
  Poniedziałek
  godz. 7:45: Cudek Renata, Świerczek Władysław, Cudek Marta, Cudek Dorota, Motyka Teresa; Sobota godz. 8:00: Posłuszny Danuta, Tyka Jadwiga, Szczepańczyk Aleks, Początek Stanisław, p. Pyzik; Lipiny: Wajda Marek, Aksamit Ryszard;
 10. Na półkach prasowych jest nowy numer „Gościa Niedzielnego” w którym: Misja w misji czyli o roli zadaniu Kościoła i „Niedzieli” tematem numeru jest osoba św. Jana Pawła II, człowieka, który wyprzedzał swoje czasy.
 11. Z naszej parafii odszedł do wieczności: śp. Joanna Świerczek z Lipin oraz Janina Można z ul. Tarnowskiej. Polecajmy je Bożemu Miłosierdziu.
 12. Bardzo proszę o modlitwę w intencji chorego ks. Prałata Bogdana !!!

  DEKRET BISKUPA TARNOWSKIEGO W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM ZACHOROWAŃ NA COVID-19

W związku z dynamicznym wzrostem zachorowań na COVID-19 w ostatnich dniach oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych podczas zgromadzeń religijnych, niniejszym pragnę przypomnieć podstawowe zasady postępowania oraz przekazać dodatkowe postanowienia:

 1. Przede wszystkim ożywiajmy naszą modlitwę, prosząc Boga o ustanie pandemii oraz o potrzebne łaski dla dotkniętych tą chorobą i spieszących im z pomocą. Dołączajmy tę intencję do modlitwy różańcowej i modlitwy powszechnej we Mszy św. Warto nadal przywoływać w modlitwie eucharystycznej wstawiennictwa św. Szymona z Lipnicy oraz powrócić do śpiewania suplikacji.
 2. W związku z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 4m2w „strefie żółtej” i 1 osoba na 7m2 w „strefie czerwonej”) ponownie udzielam na terenie całej diecezji dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania. Tych, którzy z niej skorzystają, gorąco zachęcam do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa w niej w dni powszednie. Pamiętajmy przy tym, o słowach naszego Zbawiciela – „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego […], nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało […], ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6 53-54).
 3. Przypominam, że wszyscy przebywający w świątyni powinni mieć zasłonięte usta i nos. Ten obowiązek dotyczy także członków LSO asystujących przy ołtarzu, osób zbierających składkę, a także kapłanów uczestniczących w większych koncelebrach (np. podczas pogrzebów). Wskazane byłoby również zakładanie maseczki na czas posługi w konfesjonale i udzielania Komunii św., jednak nie ma takiego obowiązku, gdyż osoby sprawujące kult religijny są z niego wyłączone. Przypominam, że osoby przyjmujące interesantów w kancelarii parafialnej oraz posługujące w ramach parafialnych bibliotek, poradni itp. również powinny mieć zasłonięte usta i nos.
 4. Proszę, aby przy wejściach do kościoła umieścić informację dotyczącą ilości osób, które mogą w nim przebywać oraz o obowiązku zasłaniania ust i nosa.
 5. Dozowniki z płynem do dezynfekcji winny być umieszczone w kancelarii parafialnej oraz przy wejściach do kościoła, przy konfesjonałach, w zakrystii a także na kredencji w prezbiterium (lecz nie na ołtarzu) tak, aby wszyscy udzielający Komunii św. mogli zdezynfekować dłonie przed tym obrzędem.
 6. Choć tradycyjną formą przyjmowania Komunii św. jest Komunia do ust, to jednak nadal należy umożliwiać wiernym przyjmowanie jej na rękę, zapraszając w pierwszej kolejności tych, którzy pragną ją przyjąć w taki sposób, lub – jeśli to możliwe – wyznaczając do tego osobnego szafarza. Proszę, by często podawać wiernym informację na ten temat (np. przed Mszą św. lub bezpośrednio przed obrzędem Komunii), zwłaszcza w niedziele i święta.
 7. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym zachęcam do indywidualnego nawiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na całą „oktawę” Uroczystości, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.
 8. Bardzo proszę, aby w duchu chrześcijańskiej odpowiedzialności za życie i zdrowie własne oraz bliźnich, stosować się do zaleceń wydawanych przez władze państwowe i służby sanitarne.
 9. Decyzja dotycząca organizacji tegorocznej wizyty duszpasterskiej tzw. kolędy zostanie podjęta w późniejszym terminie w oparciu o analizę stanu epidemicznego.

Raz jeszcze zachęcam wszystkich do wytrwałej modlitwy, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Nie zapominajmy także o osobach poświęcających swoje życie i zdrowie w walce ze skutkami pandemii i wspierajmy ich naszą modlitwą oraz życzliwością. Wszystkie nasze troski zawierzajmy ufnie Bogu w modlitwie różańcowej przez ręce Najświętszej Maryi Panny. Niech Ona wyprasza nam obfite błogosławieństwo i łaskę ustania pandemii. Z pasterskim błogosławieństwem      † Andrzej Jeż  BISKUP TARNOWSKI

Życzymy wszystkim parafianom i pielgrzymom dobrej niedzieli i błogosławionego  tygodnia.

Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! Zgadzasz się na wysyłanie cookies?

EU Cookie Directive Module Information