Modlitwy do św. Józefa

Nowenna do świętego Józefa

    Dzień I
    Święty Józefie, Tobie Bóg objawił przez anioła tajemnicę Wcielenia Bożego Syna. Wstawiaj się za nami, by Duch Święty oświecał nas swoją łaską, i naucz nas wiernie z Nim współpracować na drodze do zbawienia.

K: Módl się za nami święty Józefie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:Prosimy Cię, Panie przez zasługi Oblubieńca Najświętszej Rodzicielki Twojej, racz nam dopomóc, abyśmy za Jego przyczyną otrzymać mogli wszystko, czego dla słabości naszej dostąpić nie możemy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(Wezwanie z modlitwą odmawia się w każdy dzień nowenny)

    Dzień II
    Święty Józefie, któryś wiele cierpiał, nie mogąc w Betlejem znaleźć miejsca w gospodzie dla narodzenia się oczekiwanego Zbawiciela. Ból ten jednak zniosłeś w milczeniu, z poddaniem się Bożej Opatrzności. Naucz nas cicho i spokojnie znosić wszelkie przykrości i cierpienia.

    Dzień III
    Święty Józefie, któryś z wielką czcią adorował Boże Dziecię, złożone w ubogim żłobie na sianie, naucz nas z głęboką czcią i wiarą uwielbiać Jezusa, ukrytego w Najświętszym Sakramencie Eucharystii.

    Dzień IV
    Święty Józefie, któryś się cieszył z pokłonu, jaki prości pasterze złożyli Jezusowi oraz pokorną wiarą Mędrców, składających królewskie dary obiecanemu Mesjaszowi, umocnij i nasze serca żywą wiarą w tajemnice Zbawiciela, abyśmy je wyznawali nie tylko ustami, ale także i całym swoim życiem.

    Dzień V
    Święty Józefie, któryś ze spokojem ducha i ufnością w opiekę Bożą znosił trudy i przykrości wygnania, naucz nas za Twoim przykładem nie upadać na duchu wśród przeciwności i niepowodzeń, lecz czyniąc wszystko, co będzie w naszej mocy, pokładać ufność w Bożej Opatrzności, od której wszystko zależy.

    Dzień VI
    Święty Józefie, któryś przez wiele lat pracował mozolnie i uczciwie przy rzemieślniczym warsztacie w Nazarecie, aby zapracować na utrzymanie swej świętej Rodziny, zapal nas podobną gorliwością w spełnianiu naszych codziennych obowiązków i naucz nas uczciwości i rzetelności w pracy.

    Dzień VII
    Święty Józefie, któryś z wiarą i miłością wpatrywał się w Jezusa i Jego cnoty sobie przyswajał, upodobnij nasze serca do Jego Boskiego Serca, abyśmy mogli powiedzieć o sobie z Apostołem: „Żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus".

    Dzień VIII
    Święty Józefie, któryś życie swoje święcie zakończył na rękach Jezusa i Maryi, uproś nam wytrwanie w łasce Bożej do końca i razem z Jezusem i Maryją przyjdź po nas w ostatnią chwilę doczesnego życia, abyśmy szczęśliwie mogli przejść do królestwa światłości.

    Dzień IX
    Święty Józefie, któryś jako mąż sprawiedliwy, kochający Oblubieniec Maryi, jako obrońca i opiekun Jezusa otrzymał w niebie szczególniejszą chwałę, bądź zawsze naszym orędownikiem przed obliczem Boga, abyśmy z Twoją pomocą święcie żyli i otrzymali szczęście wieczne.Modlitwa do św. Józefa

    Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogurodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i Twoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nas Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy, za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci, mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. AmenŚwięty Józefie....

    Święty Józefie przybrany Ojcze Boga Wcielonego i wierny Oblubieńcze Bogarodzicy Dziewicy Maryi! Z ufną prośbą przychodzę do Ciebie, abyś w dzisiejszej rzeczywistości zakłamania i pogoni za dobrami materialny mi, wyjednał mi łaskę wrażliwości na to, co wieczne i nadprzyrodzone. Dopomóż mi zbudować trwałe szczęście na drodze prawdy, wiary, sprawiedliwa ści i miłości Boga i bliźniego. Spraw, aby nasza wspólnota, opromieniona duchem Ewangelii, zawsze żyła według Twego wzoru i przykładu zjednoczenia z Jezusem i Maryją. Amen.Do św. Józefa Robotnika

    Chwalebny Józefie święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku, niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował spokojnie i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek który muszę złożyć za czas stracony ze zmarnowanych talentów, z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych. Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Józefie! To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.Do św. Józefa Ojca Rodziny

    Święty Józefie, przykładny i troskliwy ojcze, bądź wzorem dla mnie, bym idąc za Twoim przykładem, podołał obowiązkom, które na mnie spoczywają. Dopomóż mi, być dobrym mężem, dochowującym wierności, zatroskanym o wszystko. Dopomóż mi, być dobrym ojcem, bym nigdy się nie zniechęcił znosząc utrapienia życia. Tobie powierzam swoje życie. Amen.


v
Za konających

    Przedwieczny Ojcze, przez miłość, którą masz ku św. Józefowi, spośród wszystkich wybranemu przez Ciebie, aby był Twoim zastępcą na ziemi, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

    Przedwieczny Synu Boży, przez miłość Twoją dla św. Józefa, który Cię tak wiernie na ziemi strzegł, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

    Przedwieczny Duchu Święty, Boże; dla Twej miłości ku św. Józefowi, który z tak wielką troskliwością miał pieczę o Twej Najświętszej i Najukochańszej Oblubienicy Maryi, miej litość nad nami i nad biednymi konającymi. Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...O dobrą śmierć

    O święty Józefie, mój dobry Ojcze, któryś miał niewymowną pociechę umierania w objęciach Jezusa i Maryi, ratuj mnie zawsze, a zwłaszcza w tej chwili, kiedy dusza moja będzie bliska opuszczenia ciała. Wyjednaj mi łaskę oddania ducha podobnie jak Ty, w objęciach Jezusa i Maryi. Jezu, Maryjo, Józefie święty, teraz i w godzinę śmierci w ręce Wasze oddaję duszę moją. Amen.
Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! Zgadzasz się na wysyłanie cookies?

EU Cookie Directive Module Information