Siostry zakonne

Siostry Służebniczki

w naszej parafii łatwo zauważyć, ponieważ pełnią posługę przy Kościele i w szkole.

Wspólnotę Sióstr tworzą:

 

Imię i nazwisko:      S. Maria Orzech

                  Przełożona wspólnoty sióstr

Pełniona funkcja:    katechetka

 

Imię i nazwisko:       S. M.Stanisława Sowińska

Pełniona funkcja:     Seniorka, „Mojżesz" (w tradycji Zgromadzenia siostra, której głównym           zajęciem jest modlitwa)

 

Imię i nazwisko:       S. Urszula Kosiba

Pełniona funkcja:     zakrystianka

          

 

W parafii Siostry są już ponad 100 lat. Początkowo ich dom był w Luszowicach (tej części miejscowości, którą dziś nazywamy Kąty), daleko od Kościoła. Na miejscu tamtego domu stoi dzisiaj Kapliczka. Siostry przeniosły się bliżej Kościoła. Najpierw prowadziły ochronkę przykościelną. Później zaczęły pełnić różne posługi: przede wszystkim: katechetki, zakrystianki – kiedyś także to Siostra Służebniczka zasiadała za organami.  

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej

(Służebniczki starowiejskie)

Założycielem Zgromadzenia Sióstr Służebniczek jest
bł. Edmund Bojanowski.
Powstało w 1850 r. kiedy Polskę nękali zaborcy. Dom Generalny służebniczek znajduje się w Starej Wsi koło Brzozowa dlatego siostry nazywane są popularnie staowiejskimi

Służebniczki Starowiejskie realizują Testament Założyciela poprzez posługę dzieciom, ubogim i chorym. Prowadzą przedszkola i ochronki, domy dziecka, zakłady dla ludzi starszych i chorych. Wiele Sióstr pracuje w szpitalach, jako opiekunki chorych przy parafiach. Włączają się również w duszpasterstwo parafialne służąc Bogu i ludziom jako katechetki, organistki, zakrystianki i kancelistki parafialne. Obecnie Zgromadzenie liczy ponad 1400 Sióstr. (z leksykonu zakonów w Polsce)

Błogosławioną Służebniczką Starowiejską jest bł. Katarzyna Celestyna Faron, która pochodziła z naszej diecezji bo z miejscowości Zabrzeż koło Łącka. Spośród Sióstr są jeszcze Służebnice Boże: Leonia Maria Nastał, Romualda Grzanka oraz Hiacynta Lula.

Duchowość Zgromadzenia:

  • Realizowanie w życiu codziennym przykazania miłości Boga i bliźniego, które winno przejawiać się w postawie służby potrzebującym na wzór Chrystusa.
  • Jako, ze wzorem Służebnej postawy jest Maryja, Siostry pragną uczuć się i pielęgnować w sobie Jej cnoty oraz szerzyć Jej kult.
  • Pokora, umiłowanie pracy i prostota życia to kolejne cnoty, którymi Siostry się kierują.

Przez Maryję do Jezusa !

 

Strona wykorzystuje pliki cookies, prosimy o wyrażenie zgody na wysyłanie cookies. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować poprawnej funkcjonalności strony! Zgadzasz się na wysyłanie cookies?

EU Cookie Directive Module Information